Regulamin Parku Linowego

15 CZERWCA 2007

Korzystanie z Krakowskiego Parku Linowego jest możliwe po zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

 

 • Wejście do Krakowskiego Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie, które chcą skorzystać z atrakcji KPL muszą okazać zgodę rodzica/ opiekuna, kiedy ten nie jest obecny na miejscu przy zakupie biletu. Zgodę można pobrać ze strony internetowej w zakładce „Pliki” lub napisać ją odręcznie.
 • Park dostosowany jest dla osób o wzroście od 150cm*
 • Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu do parku.
 • Każda osoba chcąca korzystać z KPL musi kupić bilet wstępu, przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym parku oraz podpisać oświadczenie następującej treści: Zapoznałem się z regulaminem Krakowskiego Parku Linowego, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Uczestniczę w zajęciach KPL na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 • Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z KPL.
 • Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego.
 • Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 • Korzystający z KPL nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia.
 • Przed wejściem na trasę linową ,należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp.
 • Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.

Zasady bezpieczeństwa Krakowskiego Parku Linowego
Osoby chcące korzystać z KPL dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości :
uprząż, lonżę asekuracyjną z karabinkami, kask i rękawice.

 • Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie wolno samemu zakładać sprzętu). Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic zmieniać.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek jest zamknięty poprawnie (oglądamy karabinek).
 • Po dojściu pod platformę ściągamy linkę urządzenia asekuracyjnego i wpinamy karabinki do pętli asekuracyjnej. Teraz można wchodzić na platformę. Na platformie mogą znajdować się jednocześnie dwie osoby. Po wejściu na platformę wpinamy najpierw jeden, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, oznaczonej kolorem czerwonym, następnie przepinamy karabinek na linę stalową prowadzącą do następnej platformy, dopinamy drugi karabinek zamkiem w przeciwną stronę niż poprzedni i przystępujemy do pokonywania trasy. Na kolejnych drzewach czynności te są powtarzane.
 • Podczas przepinania możemy dotykać tylko jednego karabinka. Co najmniej jeden karabinek musi być zawsze zapięty na którejś z lin.
 • Do przepinania możemy używać liny-pętli biegnącej wokół drzewa, oznaczonej kolorem czerwonym, karabinek musi być skierowany zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
 • Przy wejściu na każdy odcinek trasy trzeba sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.
 • Przed przystąpieniem do zjazdu jeden karabinek wpinamy do pętli wokół drzewa, następnie drugi karabinek wpinamy do liny zjazdowej, teraz przyciągamy za linkę bloczek zjazdowy i wpinamy karabinek z pętli bloczka zjazdowego w kolucho uprzęży.
 • Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajduje się bloczek zjazdowy a następnie karabinek z lonży.
 • Podczas jazdy ręce trzymamy na lonży bloczka, złapanie liny stalowej grozi pokaleczeniem.
 • Po przejechaniu na drugą stronę, amortyzujemy zatrzymanie na materacu nad platformą, chwytamy linę stalową między drzewem a bloczkiem by nie odjechać z powrotem i stajemy.
 • Po zjechaniu na linie sprzęt przepinamy w następującej kolejności: jeden karabinek, ten ze stalowej liny wpinamy do czerwonej pętli, następnie wypinamy karabinek z kolucha uprzęży. Bloczek zostawiamy na linie zjazdowej.
 • Kończymy przejście zjazdem. Siadamy na brzegu platformy z nogami w zielonej rynnie, odpinamy karabinki z liny asekuracyjnej, wpinamy je do szpejarki, zjeżdżamy układając ręce wzdłuż ciała.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni uczestnikom KPL pełne bezpieczeństwo.

Życzymy miłej zabawy

*osoby poniżej wymaganego wzrostu mogą skorzystać z trasy niskiej lub przejść trasę wysoką z osobą dorosłą. Ostateczną decyzję podejmuje instruktor sprzedający bilety.